Ogłoszenia Duszpasterskie
 1. Rozpoczynamy dzisiaj 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 2. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msza Święta z posypaniem naszych głów popiołem na znak pokuty o godz. 17. Zachęcam do uczestnictwa oraz do podjęcia praktyk pokutnych w tym świętym czasie.
 3. W tym dniu rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w Kościele.
 4. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego obowiązującego wiernych między 18. a rozpoczęciem 60. roku życia (post polega na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz na spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia). Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 5. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominam także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 6. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny
  w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.
 7. Czwartek, 11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego.
 8. W piątek rozpoczniemy nabożeństwa drogi krzyżowej.
 9. Od przyszłej niedzieli, pierwszej Wielkiego Postu, będziemy śpiewać gorzkie żale.
 10. Bierzmowanie odbędzie się 31 marca. Udzieli go Ks. Infułat Marek Smogorzewski – dziekan naszego dekanatu, dlatego na przyszłą niedzielę, na Mszę św. o godz. 10 zapraszam wszystkich, którzy chcą ten sakrament otrzymać.
 11. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.
 12. Tradycyjnie tace z nabożeństw drogi krzyżowej przeznaczone będą na kwiaty do grobu Pana Jezusa.
 13. Bóg zapłać za anonimową ofiarę na rzecz kościoła.

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova. Za tę decyzję jestem Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczny.

Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w roku 1997 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii. Po powrocie ze studiów pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. Przez rok był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. W roku 2008 powierzyłem księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii i mianowałem go wikariuszem generalnym Diecezji Płockiej. Przez kilka lat był także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Święceń biskupich udzielę Biskupowi Nominatowi w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku. Współkonsekratorami będą natomiast Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej.

Otoczmy Księdza Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi. Naszą modlitwę złóżmy w macierzyńskie dłonie Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej, która nawiedza wspólnoty naszej diecezji.

Płock, dnia 23 stycznia 2016 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

 1. W dzisiejszą niedzielną obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych.
 2. W najbliższy wtorek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Na początku Mszy Świętej będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec. Przynieśmy zatem ze sobą gromnice. Zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej obecności i Opatrzności sobie nieustannie przypominać.
 3. W tym dniu już po raz 20. będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą tych, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Panu Bogu, żyjąc według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Składane w to święto ofiary zostaną przeznaczone na wsparcie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej Ojczyźnie.
 4. W środę, 3 lutego wspomnienie Świętego Błażeja, którego czcimy jako orędownika w chorobach gardła.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 6. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 15.30.
 7. W tym tygodniu patronują nam jeszcze: 5 II − św. Agata, jej imię oznacza „dobra; 6 II −  św. Paweł Miki z 25 towarzyszami − to japońscy misjonarze i męczennicy.